26 mln zł dla miasta

Zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego, ogłoszoną 25 października br., Starogard otrzyma z rządowego funduszu „Polski Ład” ponad 26 mln zł dofinansowania na budowę sali widowiskowej.

Miasto złożyło trzy wnioski do Programu Inwestycji Strategicznych w ramach rządowego funduszu „Polski Ład” na łączną sumę ponad 70 mln zł. Pozytywnie rozpatrzony został wniosek na budowę Centrum Kulturalnego KOCIEWIE w Starogardzie Gdańskim.

W ramach projektu Miasto planuje budowę kompleksu, którego celem będzie promowanie szeroko rozumianej kultury, w tym regionalnej. Kompleks ma się składać m.in. z: sali widowiskowej, która umożliwi organizację koncertów, spektakli teatralnych czy projekcji filmów, sali konferencyjnej z podziałem na mniejsze przestrzenie, pomieszczeń wystawienniczych w tym galerii m.in. dla regionalnych artystów, punktu informacji turystycznej dla regionu Kociewie oraz małej gastronomii. Projekt przewiduje też budowę wewnętrznej drogi dojazdowej do kompleksu z parkingiem oraz zagospodarowanie terenu.

Koszt całej inwestycji to 29 mln zł. Po odjęciu przyznanego Miasto dofinansowania przewidywany udział własny Gminy to 2,9 mln zł.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl