25 lat pracy w myśl idei „bardziej być niż mieć”

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Starogardzie Gdańskim w 2020 roku obchodziła 25-lecie swojej działalności. Uroczystości jubileuszowe ze względu na pandemię odbyły się 18 maja 2021 roku w dzień urodzin patrona szkoły Jana Pawła II. Z tej okazji w szkole zawisła pamiątkowa tablica, a w szkolnym ogrodzie pojawił się jubileuszowy dąb pamięci.

Od 2003 roku, kiedy ówczesny Zespół Szkół Publicznych – dzisiaj Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 – przyjął imię Jana Pawła II, każdego18 maja szkoła na Łapiszewie świętuje urodziny swojego patrona. W tym roku połączyła je z obchodami 25-lecia swojego istnienia.

Szkoła na Łapiszewie rozpoczęła działalność w 1995 roku jako Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9. Uczęszczało do niej wówczas 530 uczniów. W 1999 roku zgodnie z wymogami reformy edukacji w miejsce PSP Nr 9 powołano Zespół Szkół Publicznych w Starogardzie Gdańskim, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa nr 6 oraz Publiczne Gimnazjum Nr 4. Wraz z kolejną reformą po likwidacji gimnazjów w 2017 roku, Zespół Szkół Publicznych przekształcony został w Publiczną Szkołę Podstawową Nr 6.

Od 2003 roku misji szkoły przyświecają słowa Jana Pawła II, wypowiedziane 12 czerwca 1997 roku na Westreplatte „ Bardziej być niż mieć”, które widnieją też na szkolnym sztandarze.

Ryszard Hapoński – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Starogardzie Gdańskim

– To właśnie w ich duchu nasza szkoła pełni służebną rolę wobec młodych ludzi – podkreślił dyrektor Ryszard Hapoński. – Nigdy nie traktowaliśmy jej jak instytucji, tylko jako miejsce przyjazne i bezpieczne, tworzone przez pokolenia uczniów, rodziców, pracowników i nauczycieli. Jej mury opuściło już 25 roczników absolwentów. Część z nich spędziła z nami ponad 10 lat, najpierw w oddziałach przedszkolnych, potem w szkole podstawowej, wreszcie w gimnazjum. Przez te lata zawsze staraliśmy się wychowywać młodych ludzi zgodnie z polityką oświatową państwa i ogólnie przyjętymi wartościami humanistycznymi i chrześcijańskimi, ucząc naszych podopiecznych szacunku i tolerancji – mówił dyrektor PSP Nr 6 Ryszard Hapoński.

Przy okazji pochwalił się otrzymanym przez szkołę w dniu 16 maja br. medalem Roku św. Jana Pawła II, który wręczył im podczas mszy św. w kościele NSPJ Wielki Mistrz Orderu Św. Stanisława. – Dewizą orderu są słowa „nagradzając zachęcaj”. To znak, że podążamy właściwą drogą, a dodatkowo czujemy się zmotywowani do pracy i wychowywania w obranym przez nas kierunku – spuentował dyrektor szkoły.

Wspólne sadzenie dębu pamięci 25-lecia istnienia SP nr 6 w Starogardzie Gdańskim

Wśród licznie przybyłych na jubileusz gości znaleźli się m.in. ksiądz dziekan Józef Pick, prezydent miasta Janusz Stankowiak, wiceprezydent ds. społecznych Maciej Kalinowski, przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert, dyrektor Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Bożena Żurawska, naczelnik Powiatowego Wydziału Edukacji Marek Gabriel, dyrektorzy oraz wytypowani nauczyciele miejskich placówek oświatowych, Centrum Usług Wspólnych, a także przewodnicząca Rady Rodziców Wioleta Grzeszkiewicz-Wolska, przewodniczący Fundacji Budowy i Pomocy Szkole Henryk Grzonka i szkolny psycholog – założyciel i budowniczy szkoły Zbigniew Kozłowski.

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II patrona Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Starogardzie Gd.

Zanim przystąpiono do oficjalnej części spotkania dyrektor szkoły, ksiądz dziekan oraz przedstawiciele władz miasta złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem Jana Pawła II. Wspólnie też odsłonili tablicę poświęconą tym, którzy swoją pracą i poświęceniem tworzyli historię i przyczynili się do rozwoju szkoły. A na zakończenie wspólnie posadzili w szkolnym ogrodzie dąb pamięci na pamiątkę 25-lecia jej istnienia.

Czas jubileuszowego spotkania wypełniły liczne wspomnienia, gratulacje i podziękowania, przepełnione emocjami i wzruszeniami. Dyrektor SP6 podziękował władzom samorządowym, oświatowym, nauczycielom oraz Radzie Rodziców za dotychczasowe wsparcie i współpracę. W imieniu Pomorskiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Bielang list gratulacyjny odczytała Bożena Żurawska.  Gratulacje i podziękowania na ręce dyrektora Ryszarda Hapońskiego przekazali również prezydent miasta i przewodnicząca Rady Miasta.

Prezydent miasta Janusz Stankowiak i przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert składają podziękowania dla całej szkolnej społeczności na ręce dyrektora szkoły Ryszarda Hapońskiego

– Dziękuję dyrekcji, całemu gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom szkoły za każdy rok pracy, za profesjonalne i pełne zaangażowania realizowanie zadań dydaktycznych, za opiekę i wychowanie młodych ludzi. Na kolejne 25 lat uczniom życzę, aby nauka w tej szkole sprzyjała rozwijaniu ich talentów i zainteresowań, uczyła ich wrażliwości i otwartości na świat, kształtując w nich ludzi mądrych i dojrzałych. Pracownikom życzę satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, dyrekcji – wytrwałości i skuteczności w podnoszeniu jakości nauczania i osiąganych wyników, które zagwarantują szkole wysoką pozycję w systemie polskiej edukacji. Całej szkolnej społeczności życzę, aby swoim życiem i postawą w myśl słów Jana Pawła II „bardziej być niż mieć” czynili dobro drugiemu człowiekowi, społeczeństwu i ojczyźnie – powiedział Janusz Stankowiak.

Specjalnym listem gratulacyjnym i nagrodą Prezydenta Miasta wyróżnił też wieloletnią nauczycielkę Kamilę Bereszkę.

Uroczystość jubileuszowa uświetnił występ artystyczny uczniów klas VII i VIII

Minutą ciszy uczczono pamięć pierwszego dyrektora szkoły śp. Andrzeja Malinowskiego, a całą uroczystość uświetnił występ uczniów klas VII i VIII z prezentacją w tle, którą wypełniły zdjęcia z historii szkoły i wspomnienia jej absolwentów.

Jak przystało na urodziny, na zakończenie jubileuszowego spotkania dyrekcja szkoły poczęstowała zaproszonych gości wspaniałym tortem urodzinowym.

fot. Magdalena Dalecka

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl