W dwa lata 2,6 mln zł trafi do starogardzkich szkół

2,6 mln złotych otrzymają podstawówki i gimnazja na rozwój m.in. innowacyjnych metod nauczania oraz kreatywności i pracy zespołowej dzieci i młodzieży. Starogardzki projekt „Widzę, doświadczam, rozumiem” znalazł się na liście 111 pomorskich wniosków, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych. Wsparciem objętych zostanie prawie 5 tys. uczniów i blisko 200 nauczycieli.

2,6 mln złotych, które otrzymają szkoły w Starogardzie Gdańskim w lach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018, pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pieniądze pozwolą zwiększyć szkolną ofertę edukacyjną, wyposażyć pracownie naukowe w nowy sprzęt i narzędzia oraz podnieść kwalifikacje naukowe i pedagogiczne wychowawców i nauczycieli.

– Projekt skierowany jest przede wszystkim do uczniów i nauczycieli – wyjaśnia Agnieszka Buczyńska zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych – kierownik projektu.- Priorytetem jest ich rozwój. Pozyskane pieniądze mają pomóc rozwinąć umiejętności i kompetencje u uczniów, które pozwolą im osiągnąć w życiu dorosłym satysfakcję osobistą i sprawność funkcjonowania w życiu zawodowym.

Nauka poprzez eksperyment

Celem przyszłej edukacji nie ma być już tylko wiedza, czerpana z dyscyplin naukowych, ale przede wszystkim zdobywanie umiejętności potrzebnych w życiu poprzez ich doświadczanie. Projekt pozwoli na uruchomienie w szkołach warsztatów, które poprowadzi wykwalifikowana kadra centrum edukującego metodą eksperymentu. Dzieci będą mogły uczyć się poprzez działanie. Dla szóstoklasistów przewidziano też m.in. wycieczkę do Stacji Dobrego Czasu w Tczewie.

Koła zainteresowań, poradnictwo zawodowe  i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Warsztaty, lekcje wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające uczniowskie zainteresowania, np. w zakresie programowania, robotyki czy fotograficzno – graficzne to tylko kilka z wielu zadań, na które szkoły otrzymają dodatkowe pieniądze. Dla gimnazjalistów projekt przewiduje poradnictwo zawodowe połączone z wycieczkami do lokalnych zakładów pracy. Ma to im ułatwić podejmowanie ważnych decyzji w życiu. Z kolei uczniowie szkół podstawowych będą mogli uczęszczać na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Dzięki pozyskanym środkom unijnym szkoły będą mogły przeciwdziałać pogłębiającym się problemom cywilizacyjnym u dzieci jak zła wymowa czy trudności adaptacyjne.

Angielski w wakacje

Podczas wakacji uczniowie będą mieli okazję rozwinąć umiejętność posługiwania się językiem angielskim poprzez gry i zabawy z lektorami. Poza tym dzięki wykupionemu w ramach projektu dostępowi do platformy edukacyjnej uczniowie będą szkolić swoje umiejętności informatyczne.

Szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli

Na wprowadzeniu do szkół nowatorskich metod nauczania eksperymentalnego skorzystają też nauczyciele. Czterech z nich podejmie studia podyplomowe w zakresie poradnictwa edukacyjno – zawodowego. Ponadto 190 nauczycieli weźmie udział w różnego rodzaju szkoleniach. Udoskonalą swoje umiejętności w zakresie stosowania nowych technik uczenia eksperymentalnego, fotografii, grafiki i programowania. Dzięki temu w ramach kółek zainteresowań będą mogli uczyć kreatywności, motywacji i innowacyjnego myślenia.

Nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne dla gimnazjów

Każde gimnazjum otrzyma nowy sprzęt laboratoryjny oraz inne pomoce dydaktyczne do swoich pracowni przyrodniczych o wartości 58 tys. zł.

W najbliższy czwartek 15 września odbędzie się spotkanie z dyrektorami szkół w celu ustalenia szczegółów i terminu realizacji projektu.

Projekt pod nazwą „Widzę, doświadczam, rozumiem” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Konkurs, którego celem jest kompleksowe wsparcie szkół na Pomorzu przez okres 2 lat szkolnych: od 09/2016 do 07/2018 zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl