21 milionów dla Starogardu. Kolejne ważne dla mieszkańców inwestycje dofinasowane

W sobotę, 7 października kancelaria premiera opublikowała wyniki 8. naboru Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Starogard otrzymał dwie promesy na łączną kwotę 21 milionów złotych. Pierwszą na 13 mln zł na budowę sali gimnastycznej przy „czwórce”. Drugą na kwotę 8 mln zł na modernizację ulicy Prusa i części ulicy Rolnej. Dobre wiadomości dla miasta przekazał osobiście poseł na Sejm RP Kazimierz Smoliński.

— Szkoła Podstawowa nr 4 w Starogardzie Gdańskim to w tej chwili jedna z ostatnich szkół, która nie dysponuje salą gimnastyczną. Zgłosiliśmy do rządowego konkursu potrzebę budowy takiej sali z uwagi na to, że w dzisiejszych czasach istotne jest propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz zapewnienie im odpowiednich warunków do uprawiania sportu. Obecnie szkoła dysponuje jedną małą salą, która w żaden sposób nie spełnia wymogów i oczekiwań uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej — powiedział wiceprezydent Tadeusz Błędzki.

Profesjonalna sala sportowa – 13 mln zł dofinasowania

Budynek szkoły
Przy Szkole Podstwowej nr 4 powstanie sala sportowa

Nowoczesny obiekt sportowy ma być wyposażony w pomieszczenia socjalne oraz techniczne. Będzie to nie tylko profesjonalne miejsce do ćwiczeń podczas lekcji wuefu, ale również miejsce sportowych rozgrywek w godzinach pozalekcyjnych. Na nowych boiskach zawodnicy będą mogli rozgrywać mecze i turnieje w różnych dyscyplinach sportowych.

Szkoła przyjazna dzieciom z niepełnosprawnościami

Z uwagi na to, że szkoła posiada oddziały integracyjne, jednak nie jest w całości przystosowana do pełnej obsługi uczniów z dysfunkcjami, Miasto rozszerzyło zakres projektu. Dodatkowo ujęło w nim modernizację istniejących pomieszczeń w celu dostosowania ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zmianę funkcji niektórych przestrzeni, a przede wszystkim budowę windy zewnętrznej.

Koszt wszystkich prac oszacowano na kwotę 14,5 mln zł. Dofinasowanie z RPIS Polski Ład w kwocie 13 mln zł pozwoli Miastu na realizację tego zadania do końca 2025 r.

Modernizacja ulicy Prusa i części ulicy Rolnej – 8 mln zł dofinasowania

Kolejna promesa, którą Miasto otrzymało w 8.edycji RPIS, dotyczy przebudowy ulicy Prusa i ulicy Rolnej na odcinku od ul. Prusa do zakładu mechanicznego na ul. Heweliusza.

Obie ulice znajdują się w południowej części Starogardu Gdańskiego. Zapewniają mieszkańcom z obrzeży miasta dojazd do pracy, szkół czy dworca PKP. Dodatkowo ulicą Prusa jeżdżą autobusy miejskie. Dowożą mieszkańców z centrum miasta do strefy, gdzie zlokalizowanych jest kilka Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Od lewej” wiceprezydent Tdeusz Błędzki, poseł na SEJM RP Kazimierz Smoliński oraz radni Rady Miasta Jan Strzelczyk i Marek Jankowski

O modernizację tych ulic od wielu lat zabiegali radni Rady Miasta z tego rejonu – Jan Strzelczyk i Marek Jankowski. Prezydent przekonał ich, że lepiej poczekać i zamiast remontu samej nawierzchni, przeprowadzić od razu kompleksową modernizację z uwzględnieniem budowy nowej kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej. W 2022 roku Miasto zleciło wykonanie dokumentacji technicznej dla tej inwestycji. Realizację zadania Prezydent planował w najbliższych kilku latach. Wraz z otrzymaniem dofinasowania z Polskiego Ładu sytuacja zmieniła się diametralnie.

— Otrzymana z rządu promesa pozwoli nam przyśpieszyć modernizację tych ulic. To niezwykle dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców tej części miasta. Zaraz po zakończeniu prac nad dokumentacją techniczną, rozpiszemy przetarg na wykonawcę. To oznacza, że przebudowa może rozpocząć się nawet w przyszłym roku — powiedział zastępca Prezydenta Miasta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki.

Bezpieczeństwo i komfort jazdy

Ulica Prusa przejdzie modernizację

W ramach przebudowy zostanie wybudowany nowy system kanalizacji deszczowej. Przebudowie poddana zostanie sieć wodociągowa i cała pozostała infrastruktura podziemna, kolidująca z przebiegiem tej drogi. Prace obejmą modernizację nawierzchni jezdni, budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz instalacje nowoczesnego oświetlenia.

— Wiem, jak ważne i niezbędne są te ulice dla prawidłowego funkcjonowania południowej części miasta i jej mieszkańców. Cieszę się niezmiernie z tego dofinasowania.  Dzięki niemu szybciej poprawimy komfort życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo kierowców i pieszych.  Co więcej inwestycja wpłynie pozytywnie na wizerunek tego obszaru miasta — powiedział prezydent Janusz Stankowiak.

We wtorek 10 października te dobre wiadomości dla miasta przekazał osobiście poseł na Sejm RP Kazimierz Smoliński. W imieniu Prezydenta Miasta za wspieranie miejskich inwestycji w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, za opiekę i skuteczność w działaniach na rzecz Starogardu Gdańskiego podziękował mu wiceprezydent Tadeusz Błędzki