15 nowych działek na sprzedaż

Jeszcze w tym roku Miasto wystawi na sprzedaż 13 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i 2 działki pod zabudowę wielorodzinną.

Działki znajdują się w rejonie ulic: Słonecznej, Księżycowej i Rolnej w Starogardzie Gdańskim. Obecnie przygotowywane są do zbycia. W ostatnich dniach usunięto z nich samosiejki.

Teren po uprzątnięciu

– W maju firma TERRA wydzieli geodezyjnie 15 nowych działek budowlanych. Po wycenie nieruchomości przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego działki przeznaczone zostaną do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego – mówi naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Grażyna Putkamer-Jankowska.

Stosowne ogłoszenia opublikowane zostaną w prasie, w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miasta „Starogardzki Ratusz” oraz na stronach internetowych www.bip.starogard.pl i www.starogard.pl.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl