130 nowych laptopów już w szkołach

23 grudnia 2015 roku prezydent miasta Janusz Stankowiak przekazał dyrektorom miejskich szkół laptopy, zakupione z unijnych pieniędzy. Każda podstawówka i gimnazjum dostały 15 nowych komputerów. Dodatkowych 10  trafiło do Starogardzkiego Centrum Kultury.

Komputery zakupiono z projektu unijnego „Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.” O programie i jego realizacji pisaliśmy 30 listopada 2015 r. na naszej stronie www.starogard.pl ( link poniżej)

Darmowe komputery dla wszystkich miejskich szkół i Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 3, która niedawno obchodziła 50-lecie swojego istnienia. Prezydent wręczył Piotrowi Ribickiemu – dyrektorowi SP Nr 3 symbolicznie jednego ze 130 nowych laptopów. Wszyscy dyrektorzy otrzymali dodatkowo oprogramowanie do komputerów. Cały sprzęt komputerowy dostarczono do podstawówek i gimnazjów dwa dni wcześniej w celu sprawdzenia jego działania i przygotowania urządzeń do pracy dla uczniów w nowym roku. Prezydent podziękował pracownikom Wydziałów Spraw Społecznych oraz Inicjatyw Gospodarczych za przygotowanie wniosku unijnego i jego realizację. Życzył dyrektorom szkół, aby wykorzystali ten sprzęt z pożytkiem dla dzieci i młodzieży, ich rozwoju i podniesienia wyników nauczania.

Cały program „Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański” podsumowano na konferencji, która odbyła się 17 grudnia br. w Pomorskiej Szkole Wyższej przy ul. Kościuszki 112 w Starogardzie Gdańskim. Uczestniczyli w niej mieszkańcy, który otrzymali darmowe komputery, dyrektorzy szkół i miejskich jednostek SCK i MOPS oraz pracownicy Urzędu Miasta. W imieniu prezydenta projekt podsumował wiceprezydent Maciej Kalinowski. Podkreślił, że z programu skorzystało 50 starogardzkich rodzin, które dzięki nowym komputerom, zdecydowanie poprawiły jakość i komfort swojego życia. Natomiast w szkołach nowe laptopy bardzo usprawniły lekcje informatyki, gdyż w tej chwili praktycznie każdy uczeń na lekcji pracuje na oddzielnym komputerze. To efekt pracy wielu urzędników – powiedział wiceprezydent. Dzięki ich zaangażowaniu i wysiłkowi możemy dziś cieszyć się tym sukcesem. Podziękował autorom wniosku, realizatorom i wszystkim osobom, które te zadanie rozliczały oraz informatykom za obecny i przyszły nadzór nad sprzętem. Podziękowania złożył też Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej za pomoc przy realizacji programu i wszystkim obdarowanych za to, że zechcieli ten sprzęt przyjąć i wykorzystywać dla dobra swojego i innych.
Na zakończenie części oficjalnej wiceprezydent wraz z Urszulą Domachowską – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych wręczyli  kwiaty wszystkim najbardziej zaangażowanym w projekt urzędnikom, m.in. Agnieszce Buczyńskiej – kierownikowi projektu, Annie Przybyszewskiej za finansowe nadzorowanie i rozliczanie poszczególnych zadań, Bernadecie Smudzie dyrektor MOPS za pomoc przy wyborze rodzin, Jarosławowi Fryszce za realizację projektu, Mariuszowi Karpała za nadzór nad poprawnością zamówień publicznych oraz Zbigniewowi Posertowi za opiekę prawną.

Uczestnicy spotkania wysłuchali też prelekcji Jacka Barszcza na temat wykorzystania Internetu i technologicznych nowinek we współczesnym świecie.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl