11-4 Hufiec Pracy ogłasza nabór

11 – 4 Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim informuje iż prowadzi nabór młodzieży na II semestr roku szkolnego 2020/2021 do klasy VII Szkoły Podstawowej.

Zgłaszając się masz możliwość m.in.:
– uzupełnić wykształcenie w VII klasie Szkoły Podstawowej (dot. także osób, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej, niemających15 lat)
– zdobyć kwalifikacje zawodowe w wybranym przez siebie zawodzie,
– rozwijać swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych: sportowych, turystycznych i kulturalnych,
– uczestniczyć w projektach europejskich, wymianach młodzieżowych, warsztatach z doradcą zawodowym, kursach zawodowych.

Jeśli nie wiesz jaki zawód wybrać doradca zawodowy pomoże Ci wybrać kierunek kształcenia zawodowego. W hufcu działa Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta. Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość nauki zawodu systemem kursowym, (od czasu nauki odlicza się przyuczenie do zawodu).
Zapraszamy do obejrzenia filmiku, który współtworzył i wziął w nim udział uczestnik hufca ZHP https://www.facebook.com/hufiecpracystarogard/videos/859397341566610
Dokumenty należy składać w siedzibie Hufca Osiedle 60–lecia ONP 14. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście lub telefonicznie pod nr 58 775 30 65, codziennie w godz. 7.45 – 15.45.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl