Rodzina 500 plus. Gdzie i kiedy w Starogardzie

Program „Rodzina 500 plus” rusza za niecały miesiąc. Od 1 kwietnia rodzice będą mogli składać wnioski o świadczenie wychowawcze. W Starogardzie tej pomocy będzie udzielał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wnioski o pomoc w ramach programu „Rodzina 500 plus” w formie papierowej można składać od 1 kwietnia w szkołach podstawowych nr:  1,2,3, Publicznym Gmnazjum Nr 1 i Zespole Szkół Publicznych na Łapiszewie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 i dodatkowo w soboty 02.04, 16.04 i 30.04; 14.05 i 28.05; 11.06 i 25.06 w godz. 8.00 – 14.00.

Możliwe będzie też złożenie wniosku drogą elektroniczną za pomocą Platformy Usług Elektronicznych, tj. systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz poprzez bankowość elektroniczną. Od połowy kwietnia osoby posiadające konto w PKO BP będą mogły logować się do systemu ZUS z wykorzystaniem  e-konta w banku, jak również bezpośrednio składać wniosek o 500 zł na dziecko za pośrednictwem konta w PKO BP.  Szczegółowe i aktualne informacje na ten temat można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Od dnia 14 marca w punktach przyjmowania wniosków czyli w Szkołach Podstawowych nr 1,2,3, Gimnazjum Nr 1, Zespole Szkół Publicznych oraz w MOPS można pobierać formularze wniosku w wersji papierowej. Natomiast formularze w wersji elektronicznej są dostępny na stronie internetowej MRPiPS: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/ i na stronie MOPS www.mops.starogard.pl

Wniosek złożony w terminie do 1 lipca gwarantuje zachowanie prawa do wypłaty świadczenia wstecz od 1 kwietnia. Jeśli wniosek wpłynie po 1.07.2016 świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie.

Aby uniknąć kolejek prosimy o skorzystanie z najdogodniejszych miejsc składania wniosków, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania lub nauki dziecka – mówi Bernadeta Smuda dyrektor MOPS. Dzięki temu z pewnością oszczędzimy cenny czas.

Wszystkie wnioski złożone w wyznaczonych punktach oraz złożone drogą elektroniczną trafią do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który wyda decyzję i dokona wypłaty. Przyznane świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica, ewentualnie wypłacone gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim.

Od 2 marca działają infolinie MRPiPS „Rodzina 500 plus”. Informacje dostępne są również na stronie internetowej w zakładce „Rodzina 500 plus” http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/ oraz na stronie www.mops.starogard.pl i pod numerem 58 56244 58.
Numery Infolinii dla Województwa Pomorskiego:
• 58 337 71 28
• 58 337 75 28
• 58 337 75 78

 

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl