Ograniczenia są w naszych głowach!

8 września na obiektach sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim odbędą się organizowane w ramach projektu Wózkowo-Sportowo, pierwsze Zawody Rekreacyjno-Sportowe, dedykowane osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Inicjatywa projektu o charakterze sportowym wynika ze współpracy Stowarzyszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego START-ON, Środowiskowego Domu Samopomocy Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim. Wspólnego zbierania doświadczeń tych podmiotów oraz dobrej znajomości potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Celem organizacji pierwszego spotkania sportowego jest aktywizacja osób poruszających się na wózku inwalidzkim do uprawiania sportu, aktywności fizycznej w ramach własnych możliwości, przełamywanie barier i stereotypów społecznych, rozwój świadomości społecznej, uwrażliwianie, oswajanie na temat potrzeb osób niepełnosprawnych, ich możliwości, potencjału i naturalnych zasobów każdej jednostki – informują jednogłośnie organizatorzy spotkania. Organizowane spotkanie sportowe jest pierwszym tego rodzaju wydarzeniem w naszym mieście, skupiającym się na specjalnych potrzebach swoich odbiorców.

Projekt Wózkowo-Sportowo to przede wszystkim odpowiedź miasta Starogard Gdański na potrzeby społeczności objętej oddziaływaniem projektu tj. osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości ich życia. Ponadto pozwoli na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
Spotkanie sportowe uwiecznione zostanie m. in. poprzez nagranie klipu wideo do hymnu spotkania sportowego pn. ,,Przebij mury ograniczeń” zespołu Blue MC oraz w obiektywie Starogardzkiego Towarzystwa Fotograficznego i w konsekwencji wystawie plenerowej zdjęć dokumentującej wydarzenie, kontynuując w ten sposób dobre praktyki w zakresie inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami czyli włączania jednostek, grup czy kategorii społecznych (w tym wypadku osób niepełnosprawnych) w funkcjonowanie szerszego społeczeństwa.
(ŚDS)

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl