Urząd Stanu Cywilnego w nowej siedzibie

Mieszkańcy Starogardu mogą już załatwiać wszystkie sprawy związane z aktami cywilnymi w budynku Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6. Wejście do nowej siedziby USC od parkingu po prawej stronie Urzędu.

Urząd Stanu Cywilnego przeprowadził się z Ratusza przy ul. Rynek 1 do budynku po Straży Miejskiej, który mieści się w Urzędzie Miasta przy ul. Gdańskiej 6. Od 29 lutego br. wszystkie sprawy można już załatwić w nowej lokalizacji:
• Rejestracja urodzeń – pokój 01 i 02,
• Rejestracja zgonów – pokój 04,
• Rejestracja małżeństw – pokój 05,
• Składanie wniosków do wydawania aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu – pokój 05
• Wydawanie odpisów aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu – pokój 02.

Telefon kontaktowy 58 530 6136 obowiązuje do końca marca.
Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego nie uległy zmianie.

Przeprowadzka USC związana jest z planowaną przez Gminę rewitalizacją Rynku i okolic, którą objęty ma być również starogardzki Ratusz. Aby miasto mogło ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z pieniędzy Unii Europejskiej konieczna była zmiana funkcji zagospodarowania Ratusza z administracyjnej na np. muzealną. W związku z tym Urząd Stanu Cywilnego wyprowadził się z Ratusza pozostawiając tam tylko Salę Ślubów.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl