100 lat Policji Państwowej

Stała się symbolem wolnej Polski, która wróciła na mapy Europy i świata po 123 latach zaborów. Od tego czasu niezmiennie troszczy się o ochronę bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego. 18 lipca w Starogardzkim Centrum Kultury odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia Polskiej Policji Państwowej.

5 grudnia 1918 na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych Stanisława Thugutta, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret o organizacji państwowej Milicji Ludowej. 24 lipca 1919 powołana została Policja Państwowa. Była to formacja powołana dla ochrony, zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa ludności miast i wsi oraz walki z wszelkimi przejawami bezładu społecznego. Obchody Święta Stulecia Policji Państwowej starogardzcy policjanci rozpoczęli od odśpiewania hymnu narodowego. Po przywitaniu wszystkich przybyłych gości, insp. Bogusław Ziemba Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim przedstawił historię Policji Państwowej na przestrzeni 100 lat.

Prezydent Miasta Janusz Stankowiak oraz  insp. Bogusław Ziemba Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali:
Złotym Medalem za Długoletnią Służbę – asp. szt Sławomir Jankowski
Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę – asp. szt. Mateusz Kromer.
Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant” „Ku Chwale Ojczyzny” – sp. szt Alicja Szydzikowska  oraz starszy asp. Daniel Horak.

Na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku na stopień podinspektora mianowany zostałnadkomisarz Grzegorz Bukowski.
Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Starogardzie Gdańskim na stopień aspiranta sztabowegomianowano:
starszego aspiranta Wojciecha Cymanowskiego
starszego aspiranta Daniela Górala
starszego aspiranta Tomasza Koprowskiego
starszego aspiranta Łukasza Kostkę
starszego aspiranta Marcina Łasicę
starszego aspiranta Krzysztofa Nadolnego
starszego aspiranta Mariana Ossowskiego
starszego aspiranta Artura Redzimskiego.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Starogardzie Gdańskim przedterminowo na stopień starszego aspiranta mianowano aspiranta Łukasza Pachulskiego oraz aspiranta Adama Walkowskiego.
Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Starogardzie Gdańskim na stopień starszego aspirantamianowano:
aspiranta Arkadiusza Fryszkę
aspiranta Andrzeja Karwasza
aspiranta Krzysztofa Sobolewskiego
aspiranta Piotra Szwedę
aspiranta Krystiana Taflińskiego
aspiranta Mariusza Ziembę.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Starogardzie Gdańskim na stopień aspiranta mianowano:
młodszego aspiranta Karolinę Przybyłowicz
młodszego aspiranta Przemysława Jacewicza
młodszego aspiranta Patryka Zwarę.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Starogardzie Gdańskim na stopień młodszego aspirantamianowano:
sierżanta sztabowego Marlenę Naumann
sierżanta sztabowego Annę Słomińską
sierżanta sztabowego Dawida Buchholza
sierżanta sztabowego Piotra Kaszubowskiego
sierżanta sztabowego Sebastiana Koseckiego
sierżanta sztabowego Jarosława Liberę
sierżanta sztabowego Wojciecha Litwińskiego
sierżanta sztabowego Daniela Patera
sierżanta sztabowego Marcina Petrikowskiego.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Starogardzie Gdańskim w korpusie podoficerów Policji na stopieńsierżanta sztabowego mianowano:
starszego sierżanta Annę Kamrowską
starszego sierżanta Jarosława Figurę
starszego sierżanta Krzysztofa Klamanna
starszego sierżanta Dawida Langowskiego
starszego sierżanta Michała Pestkę
starszego sierżanta Michała Taflińskiego
starszego sierżanta Zbigniewa Wikę.

W tym samym korpusie na stopień starszego sierżanta mianowano:
sierżanta Agnieszkę Skoczek
sierżanta Arkadiusza Orzoł.

Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim w korpusie szeregowych Policji na stopień starszego posterunkowego mianował:
posterunkowego Karolinę Kowalską-Zając
posterunkowego Szymona Nowakowskiego.

Z okazji Święta Policji w uznaniu za wzorowo wykonywaną pracę oraz za zaangażowanie społeczne na rzecz związków zawodowych Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku oraz Wojewódzki Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników Policji w Gdańsku wyróżnił pracownika Policji KPP w Starogardzie Gdańskim Magdalenę Loryńską.

– Ten rok jest wyjątkowy. Dziś przypada setna rocznica powstania Policji Państwowej. W tej chwili czerpiemy garściami z doświadczenia pierwszej formacji mundurowej policji granatowej. Mamy podobną rotę ślubowania. Punkt wspólny policji z roku 1919 i obecnej to zapewnienie ładu, porządku i bezpieczeństwa. Sprawiamy, że polskie społeczeństwo jest coraz bardziej bezpieczne. Od dwóch lat jesteśmy najwyżej ocenianą instytucją – powiedział I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku Krzysztof Kozelan.

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Wardyn 

– Chciałbym serdecznie podziękować starogardzkiej policji za to, że co roku ja i moi studenci mamy możliwość przebywać w tak bezpiecznym mieście, jakim jest Starogard Gdański. Czujemy się tutaj naprawdę dobrze. Moim zdaniem starogardzcy policjanci zawsze stają na wysokości zadania i wzorowo wykonują swoje obowiązki – mówił prof. dr hab. n. med. Kazimierz Wardyn.

Wiele ciepłych słów, podziękowań i życzeń policjanci usłyszeli z ust przedstawicieli administracji samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz wszystkich zaproszonych gości.

Joanna Jaśkowiak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6028
joanna.jaskowiak@um.starogard.pl