Miasta partnerskie

  • DIEPHOLZ Niemcy

Herb

O mieście

Diepholz – to niewielkie miasto powiatowe w północno-zachodniej części Niemiec. Leży pośrodku trójkąta miast: Osnabrück – Hanower – Brema. Liczy 16,5 tys. mieszkańców.

Obecnym burmistrzem miasta jest Florian Marre.

Przez miasto przepływają cztery malownicze rzeki: Hunte, Strothe, Lohne i Grawiede . Niedaleko znajduje się urokliwe jezioro Dümmer. W miejskiej zabudowie dominuje „styl pruski”, chociaż można tu odnaleźć wiele elementów średniowiecznych.

W Diepholz warto zobaczyć:
– Stary Ratusz, który na przełomie lat 1904/05zastąpił ratusz z końca XVI wieku,
– Starówkę – deptak z licznymi sklepikami,
– nowy Ratusz – siedzibę władz miejskich
– ewangelicki kościół św. Mikołaja przy Lange Strasie wybudowany w latach 1802-1806,
– gęsi rynek Gänsemarkt – pasaż z 1988 roku, który powstał z inicjatywy kupców,
– zamek wodny z początku XII wieku, 43 metrową wieżę oraz różany ogród,
– mennicę – czarno biały budynek wykonany z muru pruskiego przy wejściu do parku
– park Monte, w którym znajduje się ławeczka polsko-niemieckiej przyjaźni identyczna, jak w starogardzkim Parku Nowe Oblicze,
– najstarszą w Diepholz ulicę Lohnstrasse z Domem Sukiennika, która powstała na początku XVI wieku z szeregowo ułożonymi domkami w stylu pruskim

Partnerstwo

Akt partnerstwa pomiędzy Starogardem Gdańskim a Diepholz został zawarty 16 maja 1998 roku przez ówczesnego prezydenta miasta Stefana Karbowskiego.

Partnerstwo Starogardu Gdańskiego i Diepholz dotyczy zarówno współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami, jak również wymiany między szkołami oraz przyjacielskich kontaktów mieszkańców obu miast.

Formy współpracy:
1. Kontakty oficjalne – wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania administracji lokalnej i przedsiębiorstw komunalnych.
2. Wymiana grup dzieci i młodzieży.
3. Współpraca kulturalna.
4. Przygotowywanie i realizacja wspólnych programów pobytu mieszkańców w danym mieście partnerskim.

Od września 1999 roku działa też Stowarzyszenie Partnerstwa pomiędzy Starogardem Gdańskim a Diepholz.

W maju 2018 roku Starogard i Diepholz świętowały 20 –lecie współpracy.

Galeria

  • LUOHE Chińska Republika Ludowa

O mieście

Luohe położone jest we wschodnich Chinach, w prowincji Henan. W 2010 roku liczba mieszkańców miasta wynosiła 516 955. To miasto o długiej historii i wspaniałej kulturze. Już w epoce neolitu osiedlili się tutaj przodkowie. Miasto powstało w północnej dynastii Wei i rozkwitało w dynastiach Ming i Qing. Było niegdyś dobrze znane na Central Plains ze względu na rozwinięty handel i transport powierzchniowy. Zostało wyzwolone w 1947 r. i przekształcone w miasto prowincjonalne w 1986 r. Obecnie zarządza dwoma hrabstwami Linying i Wuyang, trzema dystryktami Yancheng, Yuanhui i Shaoling oraz trzema okręgami funkcjonalnymi, w tym miejsko-wiejskimi zintegrowanymi obszarem strefy rozwoju gospodarczego. Dzielnica Xicheng, o łącznej powierzchni 2617 kilometrów kwadratowych i całkowitej populacji 2,83 miliona osób.

Jest siedzibą Shuanghui Group, największego skupiska na świecie przetwórni mięsnych i innych znanych przedsiębiorstw spożywczych. Nazywane często „słynnym chińskim miastem żywności”. Luohe to miasto z wygodnym transportem, pięknym środowiskiem i dużą otwartością. Przebiega przez nie ważna linia kolejowa oraz autostrada jako węzeł transportowy „podwójnego krzyża” w regionie Centralnych Równin.
Luohe ma tytuł: Narodowego Miasta Zielonego Modelu, National Garden City, National Forest City, National Health City, China Habitat Environment Model Award, China Excellent Tourist City .

Partnerstwo

Umowę o współpracy Starogardu Gdańskiego z Luohe podpisał prezydent miasta Janusz Stankowiak w dniu 26 sierpnia 2019 roku na podstawie uchwały XIII/143/2019 Rady Miasta z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z miastem Luohe położonym w Chińskiej Republice Ludowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa. Współpraca oparta jest na promowaniu dorobku i rozwoju obu miast w dziedzinie gospodarki, handlu, nauki, technologii, kultury, sportu i zdrowia poprzez utrzymywanie regularnych kontaktów między liderami t, instytucjami i mieszkańcami.

W maju 2019 roku Luohe Experimental Middle School podpisała umowę partnerską ze Szkołą Podstawową Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gdańskim. Współpraca opiera się na wymianie uczniów obu szkół, zasobów edukacyjnych, poszerzaniu wiedzy edukacyjnej i kulturowej wśród nauczycieli i uczniów oraz promowaniu idei nowoczesnego zarządzania palcówkami oświatowymi.

Kalendarium

Lp

Data

Wydarzenie

 

1.

23.11.2016

Wizyta delegaci chińskiej w Starogardzie Gdańskim. Prezydent Janusz Stankowiak podpisał z sekretarzem miasta Luohe – Ma Zhengyue list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa obu miast.

2.

15.01.2018

Wizyta delegaci chińskiej w Starogardzie Gdańskim. Prezydent Starogardu Janusz Stankowiak podpisał z Hu Xinfeng – przewodniczącą Rady Miasta Luohe w Chinach wstępne porozumienie w sprawie wymiany polsko-chińskiej młodzieży. 

3.

16.05.2018 -20.05.2018

Wizyta 7-osobowej delegacji polskiej na targach żywnościowych LUOHE FOOD EXPO w Chinach.

4.

26.11.2018 –5.12.2018

Wizyta 11 uczniów Luohe Experimental Middle School z opiekunami w Starogardzie Gdańskim

5.

24.04.2019

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Publiczną Szkołą Podstawową Nr 8 w Starogardzie Gdańskim, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański, a Luohe Experimental Middle School z siedzibą w mieście Luohe w środkowych Chinach:

6.

14.05.2019 -23.05.2019

Wizyta 11 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 8 wraz z opiekunami i delegacją urzędową w Luohe

7.

17.05.2019

Podpisanie oficjalnej umowy partnerskiej pomiędzy Luohe Experimental Middle School a Szkołą Podstawową Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gdańskim w mieście Luohe.

8.

21.08.2019

Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z miastem Luohe położonego w Chińskiej Republice Ludowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa

9.

26.08.2019

Wizyta delegaci chińskiej w Starogardzie Gdańskim.

Prezydent Starogardu Janusz Stankowiak podpisał ze starszym doradcą Miejskiego Rządu Ludowego Luohe w Chinach – Hao Huijie  porozumienie w sprawie oficjalnego ustanowienia partnerstwa miast.

10

25.09.2019

Wizyta przedstawicieli władz miasta Starogard Gdański w Konsulacie Generalnym Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku z okazji 70.rocznicy nawiązania chińsko –polskich stosunków dyplomatycznych.

11

15.10.2019

Spotkanie władz miasta Starogard Gdański z Ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie z okazji przyjazdu artystów z miasta Luohe do Polski.

12

17.10.2019 -22.10.2019

Gościnne występy 19 artystów z Luohe w Starogardzie Gdańskim

Galeria

  • FOSHAN Chińska Republika Ludowa

O mieście

Foshan to miasto o statusie prefektury. Leży w sercu delty Rzeki Perłowej w prowincji Guangdong w południowych Chinach. Przylega do Hongkongu i Makao. Sąsiaduje z Kantonem. Foshan zarządza pięcioma okręgami: Chancheng, Nanhai, Shunde, Gaoming i Sansshui. Miasto zajmuje łączną powierzchnię 3 848,49 km2 i liczy ponad 8 mln mieszkańców. Jego nazwa oznacza Górę Buddy. Miasto rozwijało się wokół pobliskiego klasztoru, który został zniszczony w 1391 r.
W okresie panowania dynastii Ming i Qing był to ośrodek handlu i wyrobu ceramiki. W XIX wieku rozwinął się przemysł metalowy. Obecnie w Foshan produkuje się połowę klimatyzatorów i lodówek świata.
Foshan jest znane z opery kantońskiej i sztuk walki. Stanowi centrum przędzy kantońskiej. Tu produkuje się wysokiej jakości tekstylia i odzież. To także miasto sztuki ludowej i miasto smakoszy.

Partnerstwo

Umowę partnerstwa pomiędzy Starogardem Gdańskim a Foshan w Chińskiej Republice Ludowej podpisał ówczesny prezydent miasta Edmund Stachowicz w czerwcu 2014 roku.

Kalendarium

Lp

Data

Wydarzenie

 

1.

luty 2009

wizyta w Starogardzie Gdańskim Konsula Generalnego ChRL w Gdańsku ( Xiang Zaoshenga). W spotkaniu uczestniczyli attache konsularny oraz Paweł Jajkowski – przewodnizcacy Pomorskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej. Celem wizyty były rozmowy o przyszłej współpracy z miastem Foshan.

2.

sierpień 2009

pierwsza wizyta 7 –osobowej delegacji rządowej z miasta Foshan w Starogardzie Gdańskim. Delegatów gościł prezydent Edmund Stachowicz. Goście spotkali się z przedstawicielami Starogardzkiego Klubu Biznesu Związku Pracodawców oraz przedstawicielami firm: Famos, Labofarm, Polpharma, Destylarnia Sobieski, Ciecholewski Wentylacje. Określono wstępne pola współpracy pomiędzy miastami: strefa gospodarcza, wymiana kulturalna, wymiana młodzieży.

 

4.

listopad 2009

wizyta w Starogardzie Gdańskim Konsula Generalnego ChRL w Gdańsku ( Xiang Zaoshenga) – omówienie planowanej wizyty delegacji Starogardu Gdańskiego w Foshan. Uzgodniono treśc listu intencyjnego.

5.

grudzień 2009

wizyta 5-osobowej delegacji Starogardu Gdańskiego w mieście Foshan – podpisanie listu intencyjnego ( prezydent Edmund Stachowicz)

6.

sierpień 2010

wizyta 6-osobowej delegacji rządowej z miasta Foshan w Starogardzie Gdańskim zgodnie z zapisem litu intencyjnego o współpracy ( prezydent Edmund Stachowicz)

7.

kwiecień 2013

I Forum Regionów Polska-Chiny w Gdańsku – udział przedstawicieli miasta oraz starogardzkich przedsiębiorców

8.

listopad 2013

wizyta w Starogardzie Gdańskim Konsula Generalnego ChRL w Gdańsku ( Liu Yuanyuan) – omówienie współpracy partnerskiej z miastem Foshan, a także możliwości współpracy gospodarczej pomiedzy starogardzkimi i chińskimi przedsiębiorcami. Wizyta w firmie EGA.

9.

czerwiec 2014

udział prezydenta Edmunda Stachowicza oraz przedstawicieli biznesu w wyjeżdzie do Kantonu (wraz z delegacją województwa pomorskiego) w ramach II Forum Regionów Polska-Chiny oraz wizyta w mieście Foshan. Podpisanie umowy partnerskiej z miastem Foshan .

10.

września 2017

wizyta 6-osobowej delegacji rządowej z miasta Foshan w Starogardzie Gdańskim

– prezydent miasta Janusz Stankowiak odnowił partnerstwo z miastem Foshan.

11.

listopad 2017

udział 4-osobowej delegacji Starogardu Gdańskiego (prezydent Janusz Stankowiak) w jesiennym festiwalu miasta Foshan w Chinach

12.

grudzień 2019

wizyta 6-osobowej delegacji rządowej z miasta Foshan w Starogardzie Gdańskim, którą gościł prezydent miasta Janusz Stankowiak. Goście zwiedzili ZUOK Stary Las.

Galeria

  • BORYSŁAW Ukraina

Herb

O mieście

Borysław (ukr. Борислав) to miasto na Ukrainie, leży w obwodzie lwowskim, w rejonie drohobyckim, nad rzeką Tyśmienicą. Ośrodek wydobycia ropy, gazu ziemnego i ozokerytu. W mieście rozwija się przemysł chemiczny, porcelanowy i spożywczy. Miasto posiada też wytwórnię sztucznych diamentów.

Od 2017 roku starogardzianie uczestniczą w Festiwalu Kultury Polskiej, który odbywa się w Truskawcu na Ukrainie. Starogard jest też członkiem Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina

Partnerstwo

W czerwcu 2019 roku podczas uroczystego otwarcia III Polsko-Ukraińskiego Festiwalu Kultury przedstawiciele Starogardu Gdańskiego i miasta Borysław (Ukraina ob. Lwowski) podpisali list intencyjny, który zapoczątkował nawiązanie między nimi współpracy partnerskiej.

Galeria