XVI Powiatowa Spartakiada Sportowa Emerytów i Osób Niepełnosprawnych

XVI Powiatowa Spartakiada Sportowa Emerytów i Osób Niepełnosprawnych

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl