XII Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich – Zespół Szkół Publicznych w Jabłowie

XII Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich - Zespół Szkół Publicznych w Jabłowie

Wydział Informacji Społecznej


tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl