Kategoria: General Spotkanie z interesantem

Wizyty w szkołach podstwowych w celu sprawdzenia ich przygotowania na nowy rok szkolny

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl