Kategoria: General Wręczenie nagrody jubileuszowej z okazji 35-lecia pracy dla Dyrektorów: MPP nr 4 oraz MPP nr 10

Uzgadnianie bieżących spraw Miasta w ramach konsultacji ze ścisłym gronem kierowniczym

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl