Uroczystości z okazji 25-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1

Uroczystości z okazji 25-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1

WIS


tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl