Kategoria: General Udział w uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcia N.M.P.

Urlop wypoczynkowy

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl