Udział we mszy św. z okazji 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” i podpisania porozumień sierpniowych

Udział we mszy św. z okazji 40. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" i podpisania porozumień sierpniowych

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl