Udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PWiK „Star – Wik”

Udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PWiK "Star - Wik"

Wydział Informacji Społecznej


tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl