Kategoria: General Spotkanie z Adamem Wątką

Udział w wernisażu wystawy Sztuka Polska "Postać w sztuce zapisana"

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl