Kategoria: General Udział w dorocznym opłatku samorządowym w Bazylice Katedralnej w Pelplinie

Udział w uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl