Udział w obchodach 40-lecia R.O.D. „Malwa1”

Udział w obchodach 40-lecia R.O.D. "Malwa1"

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl