Udział w Jubileuszu 65-lecia istnienia starogardzkiego Koła Powiatowego Związku Niewidomych

Udział w Jubileuszu 65-lecia istnienia starogardzkiego Koła Powiatowego Związku Niewidomych

Wydział Informacji Społecznej


tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl