Kategoria: General Udział w konferencji dotyczącej aspektów prawnych monitoringu wizyjnego oraz przedstawienie prefektury na 2019 r. w Urzędzie Miasta

Spotkanie ze współpracownikami i sztabem kryzysowym

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl