Kategoria: General Udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Czersku z okazji 95.rocznicy nadania Czerskowi praw miejskich

Spotkanie ze współpracownikami

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl