Kategoria: General 101. rocznica urodzin św. Jana Pawła II - złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem przy kościele pw. św. Mateusza

Spotkanie ze współpracownikami

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl