Kategoria: General Spotkanie Komitetu Rewitalizacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ws. zagospodarowania terenu wykopalisk na Rynku

Spotkanie ze współpracownikami

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl