Kategoria: General 101. rocznica powrotu Starogardu do Państwa Polskiego - złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową przy Ratuszu Staromiejskim

Spotkanie ze współpracownikami

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl