Kategoria: General Złożenie wiązanek kwiatów przy tablicy niepodległości w Parku Miejskim

Spotkanie ze współpracownikami

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl