Kategoria: General Wręczenie nagród dla laureatów międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego "Zabytki i pomniki naszego miasta" upamietniającego 100 rocznicę powrotu Starogardu do Macierzy

Spotkanie ze współpracownikami

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl