Kategoria: General Spotkanie opłatkowe pn. "Hej kolęda, kolęda" - Miejska Hala Sportowa im. Andrzeja Grubby

Spotkanie ze współpracownikami

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl