Kategoria: General Udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 - Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej

Spotkanie ze współpracownikami

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl