Kategoria: General Spotkanie z dyrektorem Miejskiego Zakładu Kominikacji w Starogardzie Gdańskim

Spotkanie z przedstawicielami rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl