Kategoria: General Udział w spotkaniu opłatkowym Starogardzkiego koła Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Zespole Szkół Publicznych w Jabłowie

Spotkanie z przedstawicielami Ligi Obrony Kraju

WIS


tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl