Spotkanie z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego

Spotkanie z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego

Wydział Informacji Społecznej


tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl