Kategoria: General Udział w konferencji poświęconej Kazimierzowi Deynie w 70. rocznicę urodzin

Spotkanie z interesantem

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl