Spotkanie Wigilijne – Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej”

Spotkanie Wigilijne - Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych "Można Inaczej"

Wydział Informacji Społecznej


tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl