Spotkanie opłatkowe pn. „Hej kolęda, kolęda”

Spotkanie opłatkowe pn. "Hej kolęda, kolęda"

Wydział Informacji Społecznej


tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl