Rozdanie nagród w konkursie „Trzeźwy umysł”

Rozdanie nagród w konkursie "Trzeźwy umysł"

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl