Przegląd twórczości artystycznej kół Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Przegląd twórczości artystycznej kół Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl