Kategoria: General Przekazanie firmie PBD placu budowy w obrębie ulic Tczewskiej, Kanałowej i Sobieskiego

Pożegnanie pracownika Urzędu Miasta przechodzącego na emeryturę

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl