Kategoria: General Udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich w Poznaniu

Pożegnanie odchodzącego na emeryturę dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl