Kategoria: General Spotkanie ze współpracownikami

Posiedzenie Rady Nadzorczej SKS Sportowa S.A.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl