Posiedzenie kapituły decydującej o przyznawaniu pamiątkowych medali 100-lecia powrotu Starogardu do Państwa Polskiego

Posiedzenie kapituły decydującej o przyznawaniu pamiątkowych medali 100-lecia powrotu Starogardu do Państwa Polskiego

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl