Podpisanie umowy na dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta „Razem”

Podpisanie umowy na dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta "Razem"

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl