Kategoria: General Kapituła Orderu powrotu Starogardu do Państwa Polskiego

Podpisanie umów na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury - Stowarzyszenie Starogard 2030 oraz chór Sicut Avis

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl