Kategoria: General Udział w uroczystościach pogrzebowych ś.p. Jana Kiliana

Podpisanie umów na dotacje dla klubów sportowych

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl