Kategoria: General Spotkanie ze współpracownikami

Podpisanie umów na dotacje celowe z klubami sportowymi

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl