Podpianie umowy na wykonanie zadania publicznego pn. „XXX Kociewski Konkurs Plastyczny na Najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową”

Podpianie umowy na wykonanie zadania publicznego pn. "XXX Kociewski Konkurs Plastyczny na Najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową"

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl